Tornooien

“Apud Berlar” … de aanleiding tot Quondam

Verschillende bronnen, waaronder geschiedschrijver Raymond De Groodt, bevestigen dat ’t Hooghuys tijdens de late Middeleeuwen het strijdtoneel was van ridderspelen en praalvertoon. Het kasteel stond in die tijd bekend als “Burcht van Berlaer” en “Huus op ten Berch”.

Op Quondam, wat “vroeger” in het Latijn betekent, willen we de tornooien van die tijd terug tot leven wekken. In de oudst gekende oorkonde van Berlaar, “Apud Berlar” (1236), is er sprake van diverse, korte opeenvolgende schenkingen door Gilles II Berthout, de Heer van Berlaer. Hij woonde destijds in ’t Hooghuys. Vermoedelijk is hij dodelijk gewond geraakt op zijn eigen kasteelgrond tijdens een van de tornooien. In uiterste nood heeft hij voor genezing of “aflaat” verschillende schenkingen gedaan, op minder dan een week tijd. De abdij van Roosendael (BE) is er daar één van.