Activiteiten

Quondam staat in het teken van “actief beleven”. Met de activiteitenkaart kan je zelf op het terrein aan meer dan twintig verschillende activiteiten en workshops deelnemen. Die kan je kopen aan de muntkassa’s voor 5 EUR/st.  Zo’n kaart heeft vijf “penning” scheurstrookjes van 1 EUR. Alle activiteiten hebben een waarde van één tot vier penningen. Op elke kaart vind je het activiteitenaanbod per leeftijd en het aantal nodige penningen per activiteit terug. Veel plezier! 

Wanneer je een volledige kaart hebt opgebruikt, krijg je aan de uitgang voor een ingevulde activiteitenkaart je eigen ridderdiploma!